• https://plus.google.com/u/1/b/108361675907068250272
  • : Thánh Ca sẽ đưa chúng ta về khúc nhạc ca tụng Thiên Chúa, cũng là lời cầu nguyện đẹp nhất trước nhan Thánh Chúa.
Messages