494W Motor at 20A

Đăng bởi : 3D Lapse 1 year ago

30.437 lượt xem

The motor draws 90A at maximum load and 15A without load (41A*12V=494W). I’ve used a 12V 20A powersupply to run the motor (so powered it with 240W).

Motor:
12V 90A Motor at 20A
6T-0,95
12 V-
max 90,3 A
max. 494 W
max. 545 mNm
max. 17316 U/min

()
Tested cables, jumper wire, copper wire and soldering wire

Thumblr:
Thingiverse:

Printer: Electron 3D Prusa i3
Nozzlesize: 0.4mm
Printbed: 220mm x 220mm x 180mm

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Khoa học tâm linh 24 – Hố đen [VietSub NL, MLAS]

...Vũ trụ này là vô cùng rộng lớn và lớn hơn chúng ta rất nhiều và chúng ta chính là...

Close