Đăng video

$1,000 SLIME MYSTERY BOX

Đăng bởi : Karina Garcia 2 year ago

7.158.508 lượt xem

I BOUGHT $1,000 WORTH OF SLIME.

NICHOLES VIDEO:

Texas! COME SEE ME ON TOUR:

My Slime Kit!:

My DIY Book!:

My Slime Book!:

HAVE YOU SEEN MY PREVIOUS VIDEO?!

FOLLOW ME
IG: karinagarc1a
twitter: karinaa_bear
snapchat: karinaa_bear

Vlog channel:

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
VLOG 3: 3 MẸO NHỎ TRỊ MỤN TRỨNG CÁ CỦA RƯ NÈ!

Với 3 mẹo nhỏ không tốn tiền này sẽ giúp giảm tối đa mụn trứng cá nè các Nàng ơi......

Close