Đăng video

$1,000 SLIME MYSTERY BOX

Đăng bởi : Karina Garcia 1 year ago

7.158.508 lượt xem

I BOUGHT $1,000 WORTH OF SLIME.

NICHOLES VIDEO:

Texas! COME SEE ME ON TOUR:

My Slime Kit!:

My DIY Book!:

My Slime Book!:

HAVE YOU SEEN MY PREVIOUS VIDEO?!

FOLLOW ME
IG: karinagarc1a
twitter: karinaa_bear
snapchat: karinaa_bear

Vlog channel:

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Siêu Sao Võ Thuật Thành Long và Lý Liên Kiệt – Ai Giàu Hơn Ai???

Khối tài sản khổng lồ kếch sù của 2 diễn viên võ thuật Thành Long ( Jackie Chan ) và...

Close