Đăng video

젊은엄마 4 (Young Mother 4, 2016) 예고편 (Trailer)

Đăng bởi : 민병석 6 months ago

777.322 lượt xem

젊은엄마 4_예고편
Young Mother 4_Trailer

▶ 장르(Genre) : 로맨스(Romance)
▶ 감독(Director) : 김효재(Kim Hyo-jae)
▶ 출연(Cast) : 박초현(Park Cho-hyun), 수지(Soo Ji), 아리(A Ri)
▶ 줄거리(Synopsis) : 어느 섬마을, 재수생인 우진, 태식의 친구인 강희가 고향으로 놀러온다. 우진의 엄마인 현숙은 철모른 어린 시절 에로배우로 잠깐 활동한 적이 있었다. 현숙은 섬에서 작은 횟집과 민박집을 운영하며 생계를 이어나가고 있는데…(Woo-jin, who is a repeater of college entrance exam, and Taek-sik’s friend, Kang-hee come and visit Woo-jin’s hometown on a small island. Woo-jin’s mom, Hyeon-sook used to work as an erotic movie actress for a short time when she was too young to make a right decision for herself.)
▶ 개봉일(Release Date) : 2016년 4월 28일(Release Date in Korea : 04/28/2016)

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Thành Được – Biệt Kinh kỳ

Tân cổ: Biệt Kinh Kỳ (Nhạc: Minh Kỳ - Vọng cổ: Viễn Châu) Trình bày: Thành Được

Close