Đăng video

야행(1977) / Night Journey (Yahaeng)

Đăng bởi : 한국고전영화 Korean Classic Film 4 months ago

1.870.361 lượt xem

영화의 자세한 정보를 보려면 아래의 웹주소를 방문하세요.
For detailed information on this film, visit :
(한국어)
(English)

감독(Director) : 김수용(Kim Su-Yong)
출연 : 윤정희,신성일,주증녀,최회영,최길호,양일민,이일웅,이자영,주현,김홍지

줄거리 : 같은 은행에 근무하는 미스리와 박선생은 결혼식을 연기한 채 주위의 눈을 피해 동거생활을 하고 있는 젊은 남녀이다. 현주는 남자의 비굴하리만큼 합리적인 사고방식에 짜증이 나서 거리를 배회하다가 누군가의 손에 이끌려 모든 것을 빼앗긴다. 마침내 결혼식을 올리기위해 남편과 같이 고향으로 가는 기차를 탄 그녀는 졸고있는 남편의 곁에서 탈출해버린다.

Casts : Yoon Jung-Hee, Shin Seong-Il, Lee Il-Wung, Lee Ja-Young

SYNOPSIS : Lee and Pak work at the same bank and live together secretly with their marriage postponed. Lee gets tired of Pak’s conformist’s behavior and wanders off the street. Somehow, she was led by someone and taken everything of her. On the day going to Pak’s hometown by train for wedding, she runs away from the dozing future husband.

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
Phim ngắn hay 2015 [ Noel hạnh phúc Ngày ra mắt ] Phim ngắn mới hay nhất 2015 – Kenbi Hoàng

- Mọi người xem xong và cho mình lời nhận xét về phim ngắn bên dưới , để mình có...

Close