Đăng video

【功夫Kung fu】五福星 1983 電影主題曲(Winners and Sinners 1983)

Đăng bởi : 陳永和 3 year ago

3.497 lượt xem

導演:洪金寶
演員:洪金寶、成龍、元彪、岑建勳、秦祥林、馮淬帆、吳耀漢主演

loading...
May be you like
loading...
Read previous post:
【功夫Kung fu】精武英雄 Fist of Legend(1994)

導演: 陳嘉上 演員: 李連杰、錢小豪

Close